آرشیو اخبار

ls-sample1

مشخصات صندوق مکانیزه فروش

مشخصات صندوق های مکانیزه فروش منتشره از سازمان امور مالیاتی جهت تجهیز اصناف

ls-sample1

آیین نامه اجرایی ماده 71 نظام صنفی

به منظور تسهیل داد ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی،افراد صنفی عرضه کننده

ls-sample1

نرم افزار سپیدز

شرکت نیکان سامانه عصر نماینده رسمی نرم افزار مدیریت رستوران و کافی شاپ سپیدز میباش

ls-sample1

پرینتر خندان

تازه ترین محصول استودیوی طراحی در شهر لندن به نام استودیوی BERG ، یک پرینتر کوچک است